Type and press Enter.

Diginews 10: de smeerpijp van Depla

Kwaliteitskranten hielden zich tot voor kort ver van het privéleven van politici. Zelfs bij iemand als Ruud Lubbers, die tijdens zijn verkiezingscampagnes het belang van een harmonieus gezinsleven benadrukte maar zelf naar verluidt regelmatig vreemd ging, bleef buiten schot. Terwijl in dit voorbeeld de beste man op zijn minst beticht kon worden van schijnheiligheid en een dubbele moraal.
Anno 2007 zou Lubbers met zulke slippertjes niet meer wegkomen. De affaire-Depla markeert een kentering: privacy is niet meer heilig, ook niet voor kwaliteitskranten. Vrijwel alle dagbladen berichtten over het vermeende seksavondje.
Voor wie op een andere planeet was: de landelijk bekende politicus (en wethouder van Nijmegen) Paul Depla schijnt oraal bevredigd te zijn door een VVD-raadslid. Van het voorval schijnen zelfs opnamen van beveiligingscamera’s te circuleren. GeenStijl meldde het, daarna pikte de Telegraaf het op.
Aanvankelijk hield bijvoorbeeld de Volkskrant zich stil. Er heerste onder kwaliteitskranten immers een ongeschreven gentemen’s agreement dat dit soort privé-zaken geen aandacht krijgt. Maar met de komst van internet is zo’n rol als bewaker van de goede smaak een stuk moeilijker geworden. Als op internet ophef ontstaat over bijvoorbeeld zo’n seksaffaire, is dat niet meer te onderdrukken door een collectief zwijgen van andere massamedia. Daarvoor is het web te omvang- en invloedrijk geworden.

De berichtgeving op GeenStijl en in de Telegraaf creëerde zelfs een politiek feit: het VVD-raadslid werd uit de fractie gezet. Dat was voor de meeste kwaliteitskranten aanleiding om wel aandacht aan de affaire te besteden. Een beetje vreemd, want het blijft om een privézaak gaan waar niet eens bewijs voor is geleverd. De betrokkenen ontkennen, dus alle commotie berust op onbewezen beschuldigingen. Journalistiek twijfelachtig.
Aan de andere kant is er wel veel commotie op het internet geweest. Dat was voor mij aanvankelijk reden om het bericht op vk.nl te zetten: plaats je je als nieuwsmedium immers niet buiten de realiteit als je alle ophef negeert? Lezers hebben toch recht op volledige informatie?
Het eerste bericht werd overigens snel van de site gehaald. Omdat er nog geen politiek feit was, dus privé, was de begrijpelijke redenering van de verantwoordelijken. Een etmaal later ging de krant alsnog overstag, omdat de VVD-politica uit de fractie moest.
Was het ineens geen privézaak meer? Mijns inziens wel. Dat zelfs politici zich mee laten slepen door zo’n mediahype en een collega uit de fractie zetten is hun zaak. Maar dagbladen moeten in zo’n situatie hun koelte en afstand bewaren en privacy respecteren. Wie per se in dat privéleven wil duiken, moet maar elders op internet gaan zoeken. Aanbod genoeg.