Type and press Enter.

Diginews 45: leiderschap

Is de markt voor nieuws op internet volwassen geworden? Of verzadigd? Waarschijnlijk niet. Echt grote spelers zijn er de laatste jaren niet meer bijgekomen, al eist de DAG een behoorlijk marktaandeel op. Het bezoek aan nieuwssites groeit nog steeds fors, blijkt uit cijfers van de STIR. Alleen de marktaandelen verschuiven wat heftiger en sneller dan in krantenland, maar wel wat minder dan enkele jaren geleden toen iedereen nog zijn plek moest innemen.

De markt lijkt zich wel wat te stabiliseren. De vraag is dus hoe je nog grote sprongen kunt maken. In dat opzicht zijn ver volgens mij twee belangrijke zaken. De eerste is de theorie van Chris Anderson, The Long Tail inderdaad. Die komt er in het kort op neer dat het op internet niet gaat om van één product grote hoeveelheden te verkopen, maar van heel veel producten enkele exemplaren.
Het komt er in feite op neer dat je heel veel kleine markten, of marktniches, moet ontginnen. Bij de Volkskrant is bijvoorbeeld de keuze gemaakt om met VKbanen, VKreizen en met Hart en Ziel drie deelgebieden te ontwikkelen.
Interessante gedachte, redelijk in de lijn met de theorie van Anderson. Al vraag ik me af of drie deelterreinen genoeg is. Henk Blanken doceerde onlangs nog dat je niet aan één idee negen maanden moet werken, maar dat je in negen maanden negen ideeën moet ontwikkelen om bij te blijven.

Dat laatste brengt me op het tweede punt. Je kunt waarschijnlijk alleen nog fors groeien door radicale ideeën te presenteren en uit te werken. Daarvoor is groot leiderschap nodig, schreef Bob Cringely vorige week. Managers zijn er om het dagelijkse werk in goede banen te leiden, leiders zetten de koers uit.
Die grote leiders zijn zeldzaam. Grote ideeën ook. Maar ze zijn wel nodig. Ik ben benieuwd of krantenuitgevers, die van oudsher enorm gericht zijn op het maken van een massaproduct, de omslag kunnen maken naar het bewerken van vele kleine markten. Of ze de ruimte geven aan talloze kleine en grote initiatieven, waarvan er velen ongetwijfeld zullen mislukken maar sommigen de weg naar de toekomst wijzen.
Daarvoor is visie nodig. En lef. Voorbij de waan van de dag. Leiderschap dus. Als de grote concerns het niet doen, zullen start-ups zich wel storten op al die deelmarktjes. En is er voor de Mecom’s en PCM’s van deze wereld weer een kans verloren.