Type and press Enter.

Al Qaida

‘Dood duizenden voorkomen’, stond onlangs in chocoladeletters in onze krant. De reden: op Britse vliegvelden was de hoogste staat van paraatheid afgekondigd, nadat plannen om aanslagen te plegen op vliegtuigen voorkomen waren door de politie.
Tenminste, dat was de versie van de autoriteiten en dat stoorde me enorm. In het verleden is meermalen gebleken dat die bij lange na niet de waarheid vertellen. Nou wil ik de dreiging van terrorisme niet bagatelliseren, absoluut niet zelfs. Maar tegenwoordig is bij de minste of geringste schijnbare dreiging het woord Al Qaida genoeg om welke extreme veiligheidsmaatregel of wetswijziging dan ook goed te praten. Terwijl Al Qaida amper bestaat.
Dat was voor mij reden voor mijn verjaardag een boekje over de organisatie te vragen. Om eindelijk eens meer kennis te vergaren over dit angstspook van het Westen. Nou was ‘Al Qaida en de moderne tijd’ van John Gray, want dat boek kreeg ik uiteindelijk, geen feitelijke beschrijving van het terreurnetwerk. Daarvoor schijn ik Inside Al Qaida van Rohan Gunaratna te moeten lezen.
Het boek van Gray, een Britse hoogleraar, is daarmee niet minder interessant. Hij legt uit dat een boel van de waanzinnige ideeen die de laatste eeuwen gruwelijk veel leed hebben aangericht, in principe voortvloeien uit het Westen. De Verlichting, het Communisme en het naziregime zochten allemaal, op hun eigen manier, naar een niet-bestaande heilsstaat. Volgens Gray, bepaald geen liberaal, dreigt de mondialisering van de economie en vooral de vrije handel hetzelfde te doen. De gedachte dat de voortgang van wetenschap oorlogen zal doen uitroeien, berust volgens hem op een misverstand. En de theorie dat er slechts 1 manier van economie bedrijven is, de Amerikaanse, is volgens hem zelfs rampzalig. Ieder land of iedere regio moet zijn eigen pakket van maatregelen op maat kunnen snijden, betoogt hij. En daarbij zullen ook oorlogen, vooral om olie en andere fossiele brandstoffen, niet uit te bannen zijn.
Dat is, heel kort dor de bocht, waar het boek over gaat. Dat zet aan tot denken, ja. Want het meest interessante is dat Gray de link legt naar moslimterrorisme, dat in zijn visie ook voortkomt uit Westerse denkbeelden. Het Westen, dat door diezelfde terroristen zo verfoeid wordt. Een fragmentje uit het boek: De gevaren die opdoemen als gevolg van de groei van kennis, vormen geen problemen die kunnen worden opgelost. Het zijn kwaden die van dag tot dag moeten worden afgewend. De wetenschap kan ons niet afhelpen van ethische en politieke conflicten. Tirannie is slecht, maar dat geldt ook voor anarchie. De staat is noodzakelijk om ons te beschermen tegen geweld, maar kan ook zelf gewelddadig worden. Als we een andere vorm van geciviliseerd leven willen leiden, moeten we het terrorisme indammen, maar terwijl we dat doen lopen we het risico dat we het leven dat we proberen te beschermen aantasten. Dat soort conflicten zijn normaal.
Kortom: ga het eens lezen. Of iets soortgelijks. Zal ik jullie oer een jaartje iets vertellen over het boek van Gunaratna!