Type and press Enter.

Diginews 43: realtime lezersonderzoek

Wie in de krantenwereld werkt, ontkomt niet aan lezersonderzoeken. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om in beeld te krijgen wat de klant nou precies doet met dat papieren ding. Welke verhalen worden gelezen, hoe, hoe lang, en wat is hun mening over het aanbod eigenlijk?

Uiteindelijk blijft het uiteraard een tamelijk indirecte, onbetrouwbare manier van onderzoeken. In grote lijnen geeft zulke research ongetwijfeld wel enkele bruikbare conclusies. Maar op internet kan dat allemaal veel beter.
Google Analytics bijvoorbeeld geeft een schat aan informatie. Feitelijk geeft het razendsnel antwoord op vrijwel alle bovenstaande vragen uit het lezersonderzoek. Alleen de waarderingsvraag wordt niet afdoende beantwoord, al zijn de bezoekcijfers wel een aardige indicatie.

Nadeel is wel dat Analytics altijd een paar uur achter loopt. Tegenwoordig kunnen we voor de Volkskrant-site in realtime het klikgedrag van bezoekers volgen. Dat levert onmiddellijk inzicht in wat werkt en wat niet werkt. De vraag is alleen wat je met die informatie doet.
De cijfers bevestigen wat velen al vermoedden: de onderbuikonderwerpen scoren erg goed. Dus sport, muziek, maar ook verhalen over criminaliteit en seks. Gelukkig zijn er nog genoeg zwaardere issues die goed bekeken worden. Onderwerpen waarvan je mag verwachten dat iemand juist daarvoor naar de Volkskrant gaat.

Alleen: stel nou dat een serieus artikel op een prominente plek op de site nauwelijks bekeken wordt, en een licht onderwerp op een minder aantrekkelijke stek veel beter scoort, wat dan? Aan de ene kant heb je het profiel van de krant dat je wilt behouden. Aan de andere kant getuigt het toch van disrespect en/of onderschatting van de bezoeker om niet tegemoet te komen aan zijn wensen.
Mijn ervaring is overigens dat de soep in de praktijk niet zo heet opgediend wordt. De echt platte onderwerpen passen echt niet bij de Volkskrant, maar meer bij het AD en Telegraaf. Wel verschuift op internet de balans tussen licht en zwaar meer naar de lichte kant. De hardcore Volkskrant-abonnee gruwt er misschien van. Maar als het aan hen ligt verandert hun product helemaal nooit en dat kan niet de bedoeling zijn. Misschien zijn de cijfers van het internetbezoek juist wel mooi materiaal voor een herijking van de papieren krant.