Type and press Enter.

Een zomerkamp, maar dan anders

De moslims doen het ook, betoogt ze. Die onderwijzen hun kinderen nog met harde hand. Over hoe ze een mitrailleur vast moeten houden, hem te gebruiken. Hoe ze het ware geloof moeten verspreiden. Dus waarom zouden christenen dat niet doen?
Op het door Becky Fischer georganiseerde zomerkamp dus geen spelletjes, maar praatsessies. Geen clown, maar een levensgrote foto van George Bush jr. En hoogtepunt van de week is de wedergeboorte, want dat is het summum voor evangelisten.
Dat is een stroming die steeds groter en invloedrijker lijkt te worden in Amerika. In elk geval als je het getalsmatig bekijkt (kennelijk zo’n dertig miljoen), want niet iedereen zal even fanatiek het geloof aanhangen. Maar ze weten wel hoe ze samen sterk kunnen zijn: door de zwakte van de Amerikaanse democratie uit te buiten. Door de zwakke opkomstpercentages bij verkiezingen is het immers zo dat evangelisten, die wel massaal op komen dagen, een enorme electorale invloed hebben. En Bush jr. is niet bepaald ongevoelig voor zijn eigen achterban.
Regisseur Heidi Ewing kwam op het idee om de roots van deze beweging in beeld te brengen. Niet door deze te becommentariëren, slechts door te registreren. Het enige tegenwicht dat ze aanbrengt, is dat van een radiopresentator die waarschuwt voor het evangelische gevaar. Die kunstgreep was niet eens echt nodig geweest: de documentaire is al evenwichtig genoeg. Fischer verkondigt namelijk het ene (u zult het geloof verspreiden), maar voegt daar meteen een tweede deel (desnoods met geweld) aan toe. Op een kamp voor tien- tot vijftienjarigen…
In haar optiek is het toegestaan, want ook moslims bouwen hun eigen kinderleger. Toch? Fischer traint haar jeugd overigens niet met wapens, maar indoctrineert ze wel. De sociale druk waaronder de kinderen leven is gigantisch. Eigenlijk kun je wat dat betreft Jesus Camp zien als een metafoor voor de fanatieke vorm van elke religie: met een geloof is op zich niets mis, maar extreme aanhangers slaan door richting geweld. In hun visie rechtvaardigt het geloof ook misdaden. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn.
Laat Jesus Camp daarom vooral een ontnuchterende waarschuwing zijn. Want de vaak behoorlijk intelligente kinderen op Jesus Camp trekken een paar maanden later naar Washington, om daar met plakband op hun mond te demonstreren tegen abortus. In Amerika zijn enkele artsen van abortusklinieken vermoord door aanhangers van deze Pro Life-beweging. Je mag slechts hopen dat deze kinderen daar niet toe in staat zijn.

One comment

  1. “met geloof is op zich niets mis”???? Dit is op humaan vlak de meest grove misvatting, die je kunt opperen. Conform menselijke normen en waardenstelling, zou Becky Fischer voor het leven moeten worden opgesloten in een TBS kliniek. Het is pure geestelijke mishandeling en misleiding van kinderen, waar zij zich als recidive schuldig maakt.
    Ik heb “Jesus Camp” gezien. Een geweldig voorbeeld van openbare geaccpteerde criminaliteit, waarbij de leugen mag regeren. Zeer verhelderend in elk geval.

Comments are closed.